30-06-2021

Förvärv av ZiboCare – en dansk distributör av medicintekniska produkter och lösningar inom tryckavlastande och sensoriskt stimulerande hjälpmedel

ZiboCare blir del av Asker Healthcare Group i Danmark för att växa ytterligare på befintliga och nya marknader. Företaget är en ledande distributör av medicintekniska produkter och lösningar för sjukhus, primärvårdssektorn, psykiatrin, institutioner och även direkt till patienter. ZiboCare, beläget i Horsens, Danmark, kommer att fortsätta att verka som ett självständigt företag med ett starkt fokus på produkt- och konceptutveckling med stöd från Asker Healthcare Group.

– Vi är främst kända som en leverantör av förbruknings- och skyddsprodukter till kommuner och regioner i Danmark. Under många år har vi också haft ett begränsat utbud av produkter inom rehabiliteringssegmentet – främst rullatorer och andra mobilitetshjälpmedel. Sedan en tid tillbaka har det varit vår ambition att bredda vårt erbjudande inom rehab och vi tror att vi med ZiboCare har hittat en perfekt partner, innovativ inom produktutveckling.  Samtidigt är vi övertygade om att vi med vår starka europeiska närvaro kan hjälpa ZiboCare att växa på nya marknader så, säger Morten Nielsen VD för OneMed Danmark.

 

Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.