15-01-2021

Förvärv av en majoritetsandel i de två tyska bolagen DIASHOP och Evivamed

I december 2020 tecknades ett avtal om att förvärva en majoritetsandel av de två tyska bolagen DIASHOP och Evivamed, vilka båda är verksamma inom den tyska diabetesmarknaden. Förvärven markerar Asker Healthcare Groups inträde på den tyska marknaden och tillför samtidigt 80 miljoner euro i omsättning, något som ytterligare stärker koncernens redan starka position inom diabetesområdet.

– Utöver att vi får arbeta tillsammans med dessa välrenommerade bolag markerar dessaförvärv också Asker Healthcare Groups första inträde på den spännande tyska marknaden. Därmed tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att konsolidera den europeiska marknaden för medicinsk utrustning, säger Johan Falk, VD för Asker Healthcare Group. 

DIASHOP är en av de ledande specialiserade leverantörerna av diabetesutrustning och förser dagligen diabetiker med hjälpmedel. Med 34 specialiserade diabetesbutiker, huvudkontor i Germering nära München och den ledande onlinebutiken www.DIASHOP.de har DIASHOP fått ett gott rykte på marknaden där de erbjuder ett brett utbud av diabetesutrustning och hög kundservice. 

EvivaMed är en ledande EU-grossist av diabetesprodukter i Tyskland och vänder sig till apoteksmarknaden, återförsäljare av diabetesutrustning och distributörer av medicinska förbrukningsvaror. Tack vare den goda relation de har till sina kunder och leverantörer har Evivamed stor potential att växa inom andra produktområden såsom sårvård, stomi och digitala supporttjänster för hälso- och sjukvården, men också att expandera och skaffa nya kunder inom befintliga produktområden. 

Båda avtalen är föremål för sedvanligt godkännande från konkurrensmyndigheterna och transaktionerna förväntas slutföras under det första kvartalet 2021. 

Inträde på den belgiska marknaden 
Under samma period slöt Asker Healthcare Group även ett avtal med QRS Belgium om att förvärva QRS verksamhet på den belgiska marknaden. Detta markerar Asker Healthcare Groups inträde på den belgiska marknaden. 

Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.