15-12-2020

Förvärv av en majoritetsandel i den schweiziska distributören SMEDICO

Ett avtal har ingåtts om att förvärva en majoritetsandel i den schweiziska distributören SMEDICO. Med detta förvärv fortsätter Asker Healthcare Group sin tillväxtresa in på en ny marknad, Schweiz, och förstärker både sin marknadsnärvaro och kunskap inom produktområden som sårbehandling, inkontinens och ortopedi.

– Detta är ett viktigt förvärv för oss eftersom det hjälper oss att fortsätta stärka vår roll som den aktör som konsoliderar vår marknad i Europa. Det här är starten på en spännande tillväxtresa i DACH-regionen, säger Johan Falk, VD Asker Healthcare Group.

SMEDICO är en effektiv distributör på den fragmenterade schweiziska marknaden och har en stark marknadsposition inom sjukhus och äldreomsorg med stor potential till fortsatt tillväxt. SMEDICO sätter kundernas behov i fokus med målsättningen att erbjuda kvalitativa lösningar som sänker den totala vårdkostnaden. SMEDICO har också en egen fabrik och en produktserie med namnet OMNIMED som säljs på den schweiziska marknaden.


Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.