21-06-2022

Förvärv av Adcuris

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Adcuris AB från grundarna. Adcuris är ett svenskt bolag som erbjuder hälsorelaterade skyddsprodukter av hög kvalitet till akutsjukvård, polis och militär.

 “Vi har en lång historik som pålitlig partner till sjukvårds- och hälsosektorn i Europa. Med förvärvet av Adcuris stärker vi vårt erbjudande av traumaprodukter även till räddningstjänst och militär. De svåra situationer dessa yrkesgrupper möter, ofta långt från sjukhus, kräver specialiserade, lättanvända produkter av högsta kvalitet för att kunna rädda liv”, säger Johan Falk vd för Asker Healthcare Group.

Adcuris omsatte drygt 8 Mkr under räkenskapsåret 2020/21. Förvärvet förväntas slutföras i början av juli 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.