10-08-2022

Förvärv av Aichele Medico

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i den schweiziska medicinteknik-distributören Aichele Medico AG från grundarfamiljen och bolagets ledning.

Vi fortsätter att stärka vårt erbjudande till den europeiska sjuk- och hälsovårdssektorn. Aichele Medico med sitt goda anseende och position på den Schweiziska marknaden kommer att bli ett värdefullt tillskott till vår grupp och del i vår vision att bli den ledande företagsgruppen i Europa inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Aichele passar strategiskt väl med våra övriga Schweiziska bolag och tillsammans bildar de en stabil plattform för fortsatt tillväxt i regionen,” säger Johan Falk, VD Asker Healthcare Group.

Aichele Medico förser cirka 800 kunder inom den Schweiziska hälso- och sjukvårdssektorn med medicinskt förbrukningsmaterial, i huvudsak nischprodukter till operationssalar, neonatalvård, sterilisering, gynekologi och urologi. Bolaget omsatte cirka 70 Mkr 2021.

Förvärvet förväntas slutföras den 1 september 2022.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group
Tel: 073-313 62 17
E-post: emma.rheborg@asker.com

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.