04-03-2024

Förvärv av Praximedico

Asker Healthcare Group har förvärvat Praximedico AG, en specialiserad distributör av medicintekniska produkter och mjukvara för ersättningar till äldrevårdsegmentet i Schweiz.

"Att göra det enklare för vårdpersonal och patienter att få tillgång till de produkter de behöver är viktigt för oss. Vi har de senaste åren byggt ett starkt erbjudande till sjukhussegmentet i Schweiz. Nu adderar vi vårdhemssegmentet via förvärvet av Praximedico, inklusive en mjukvara som gör det enklare för äldreboenden och patienter att få rätt ersättning. Vi ser fram emot att välkomna Praximedico till vårt team”, säger Johan Falk VD Asker Healthcare Group.

Praximedico har tolv anställda och en omsättning på cirka 60 miljoner kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 3 500 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.