29-04-2024

Askers års- och hållbarhetsredovisning 2023

Asker Healthcare Group har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 på asker.com.

Asker växte starkt under 2023, tack vare fortsatt förtroende från våra kunder och flera nya kontrakt runt om i Europa. Vi adderade även 13 nya bolag till vår koncern vilket stärkte vår position och breddade både vårt erbjudande och vår geografiska närvaro. 

Året präglades tyvärr av oro i omvärlden, men med engagemang och omtanke fortsatte vår organisation att varje dag leverera det medicinska förbrukningsmaterial och den medicintekniska utrustning som vården behöver för att kunna ta hand om sina patienter på ett tryggt och säkert sätt. Vi är också stolta över att ha bidragit med vår erfarenhet och expertis inom beredskapsfrågor med koppling till olika vårdsituationer, vilket efterfrågas allt mer. 

Vi tog dessutom viktiga kliv inom hållbarhetsområdet – vi lanserade flera nya produkter med lägre klimatpåverkan under det egna varumärket Embra, våra utsläppsminskningsmål validerades som vetenskapsbaserade av SBTi och vi tilldelades betyget Platinum av EcoVadis – vilket placerar oss bland de 1 procent högst rankade företagen. 

Läs mer om Askers tillväxtresa och bidrag till en mer hållbar hälso- och sjukvård i rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group
Tel: 073-313 62 17
E-post: emma.rheborg@asker.com 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 3 500 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.