16-09-2021

Ingår avtal om att förvärva MediReva med 150 miljoner euro i omsättning | Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Groups dotterbolag i Nederländerna ingår avtal om att förvärva MediReva. Förvärvet stärker koncernens närvaro i Europa och dess position inom medicintekniska produkter med tillhörande tjänster, främst inom stomi och urologi.

MediReva består av en grupp specialiserade företag med en personalstyrka på 500 medarbetare och en årlig omsättning på närmare 1,4 miljarder kronor. MediReva har en bred produkt- och tjänsteportfölj med expertis inom stomi och urologi med tillhörande medicintekniska produkter. Bolaget är verksamt i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Österrike.

– Förvärvet av MediReva är viktigt för oss och ligger i linje med vår ambition att växa med starka företag inom vårdsektorn. MediRevas starka företagsgrupp
stärker vår expansion i Europa, säger Johan Falk, VD för Asker Healthcare Group.

Alla bolag i MediRevakoncernen ingår i förvärvet och varumärket MediReva kommer att finnas kvar. MediRevas medarbetare och verksamhet ska fortsätta att utvecklas tillsammans med företagen i Asker Healthcare Group. MediRevas olika företagsråd har uttryckt sitt stöd för förvärvet. Efter godkännande från konkurrens- och hälsovårdsmyndigheterna räknar parterna med att slutföra förvärvet i slutet av året.

– MediReva passar in i vår företagskultur. De är precis som vi kunniga, inspirerande och genuint engagerade, säger Pieter-Jan Jongeling, affärsområdeschef på Asker Healthcare Group och fortsätter: Tillsammans tar vi därmed nästa steg mot framtidsorienterade vårdlösningar tillgängliga för alla.


Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.