20-04-2022

Stärkt erbjudande inom kirurgiska instrument

Asker Healthcare Groups dotterbolag OneMed A/S har förvärvat varumärket Sterilean med tillhörande produkter och tjänster av grundaren. Sterilean är ett specialistföretag som säljer kirurgiska instrument, service och reparationer till offentliga och privata sjukhus i Danmark. 

“Vi är glada att kunna stärka vårt erbjudande inom kirurgiområdet med Sterileans produktportfölj av kirurgiska instrument och sterila behållare av hög kvalitet. Sterileans produkter är väl respekterade bland kirurger och sjuksköterskor. Bolaget har också ett unikt tjänsteerbjudande där instrumenten kan repareras och servas istället för att bytas ut, vilket ligger i linje med vårt strategiska fokus att öka andelen hållbara lösningar för dansk hälso- och sjukvård,” säger Morten Nielsen, Managing Director OneMed A/S. 

Sterileans verksamhet kommer att integreras i OneMeds befintliga verksamhet i Danmark. Den nuvarande vd:n Leif Juhl-Jørgensen kommer att fortsätta i en konsultroll för att säkerställa en bra övergång för kunderna. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group
Tel: 073-313 62 17
E-post: emma.rheborg@asker.com


Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.