09-05-2022

Asker publicerar hållbarhetsrapport för 2021

Asker Healthcare Groups hållbarhetsrapport för 2021 finns nu tillgänglig på asker.com.

– Behovet av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn belastar vår planet i form av produktion, transporter och avfall. Som en viktig länk mellan produktion och konsumtion strävar vi efter att driva de förändringar som behövs för en mer hållbar hälso- och sjukvård. För att säkerställa att vi gör vår del har vi under 2021 satt en ny, mer ambitiös ESG-strategi och även tagit betydande steg inom alla ESG-områden. Framsteg inom området är avgörande för hälso- och sjukvårdssektorns framgång på lång sikt, säger Johan Falk, CEO Asker Healthcare Group.

Askers hållbarhetsredovisning för 2021 presenterar den nya ESG-strategin och sammanfattar de viktigaste framgångarna och utmaningarna under verksamhetsåret. Det är även en lägesrapport som presenterar hur Askers hållbarhetsarbete utvecklas över tid.

UN Global Compact, som Asker skrev under 2021, och de 17 globala målen för hållbar utveckling utgör ramen för Askers ESG-arbete, med primärt fokus på mål 3: god hälsa och välbefinnande.

Rapporten har upprättats i enlighet med GRI:s riktlinjer och finns tillgänglig på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef Asker Healthcare Group
Telefon: 073-313 62 17
E-post: emma.rheborg@asker.com'

Asker Healthcare Group builds and acquires leading companies within medical supplies, devices and equipment in Europe. The group consists of more than 30 companies in 14 countries, supporting healthcare providers and patients to improve patient outcomes, reduce total cost of care and ensure a fair and sustainable value chain. Asker Healthcare Group is headquartered in Stockholm, Sweden and has revenues of approx. SEK 10 billion.