17-11-2023

Förvärv av Vegro

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 95 procent av aktierna i Vegro Verpleegartikelen B.V., den största leverantören av rörelsehjälpmedel och personlig hjälpmedelsutrustning i Nederländerna.

"Vi är stolta över förtroendet att få fortsätta utveckla detta familjegrundade företag som så många kunder i Nederländerna vänder sig till för att få råd samt köpa kvalitetsprodukter. Med en åldrande befolkning och fler patienter som vårdas i hemmet är personlig service och tillgång till produkter som förbättrar livskvaliteten mycket viktigt. Vårt mål är att säkerställa att kunderna enkelt kan få tillgång till ett komplett utbud av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning av hög kvalitet. Genom förvärvet av Vegro har vi tagit ytterligare ett steg mot denna ambition i Nederländerna. Vi ser fram emot att stötta Vegros ledning i deras fortsatta tillväxt”, säger Johan Falk VD Asker Healthcare Group.

Vegro säljer, lånar och hyr ut ett brett sortiment av rörelsehjälpmedel och personlig hjälpmedelsutrustning till privatpersoner, vårdhem och hemtjänstleverantörer i Nederländerna via butiker, online och direkt till vårdgivare. 2022 hade Vegro en omsättning på cirka 800 miljoner kronor och 750 anställda.

Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras i februari 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 600 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.