04-04-2022

Förvärv av den schweiziska medicinteknikleverantören Gribi AG Belp

Asker Healthcare Group har förvärvat 80 procent i den schweiziska medicinteknik-leverantören Gribi AG Belp (Gribi) av befintlig ägare och VD, Cornel Kägi.

Asker Healthcare Group har förvärvat 80 procent i den schweiziska medicinteknikleverantören Gribi AG Belp (Gribi) av befintlig ägare och VD, Cornel Kägi.

 

“Gribi är en välrenommerad specialistleverantör som blir ett viktigt tillskott till Asker Healthcare Group och vår strävan att stödja hälso- och sjukvården i Europa. Vi genomförde vårt första förvärv i Schweiz för ett år sedan, Smedico, och det finns många områden där dessa två bolag kommer komplettera och dra nytta av varandra samt också bredda erbjudandet till våra kunder i landet,” säger Johan Falk, VD Asker Healthcare Group.

 

Gribi är en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning inom framförallt kirurgi, öronnäsa-hals ortopedi and stomi till sjukhus i Schweiz. Omsättningen uppgick till cirka 140 Mkr 2021 och bolaget har haft en årlig genomsnittlig tillväxt på 11 procent de senaste fyra åren. Därutöver ser bolaget intressanta möjligheter till förvärv på den schweiziska marknaden.

 

Förvärvet slutfördes den 1 april 2022. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group

Tel:073 313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.